جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

ریمیکس گرشا رضایی به نام خبر خبر

ریمیکس گرشا رضایی به نام خبر خبر

متن موسیقی:

آی آدما خبر خبر رفته عشقم سفر سفر
یه درختم که باغبون به ریشه‌ ام زده تبر تبر
آی آدما خبر خبر رفته عشقم سفر سفر
یه درختم که باغبون به ریشه‌ ام زده تبر تبر

مشابه: