جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه دپ غمگین مود تنهایی

پروفایل پسرانه دپ غمگین مود تنهایی:

Never tolerate disrespect, not even from yourself.
هیچ وقت بی‌احترامی رو تحمل نکن، حتی از طرف خودت.

مشابه: