جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه کوشولو مود تنهایی غمگین

پروفایل پسرانه کوشولو مود تنهایی غمگین:

همه قول موندن میدن، اما همه سر قولشون نمی‌مونن. تکیه دادن به آدمی که ناگهان ازت فاصله می‌گیره، مثل پریدن توی دریا به امید نجات غریقیه که دست و پا زدنت رو می‌بینه، و کاری برات انجام نمیده. تو ممکنه از غرق شدن نجات پیدا کنی، اما دیگه هیچ‌وقت راحت دل به دریا نمی‌زنی …

مشابه: