جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه شیک مدرن غمگین دپ.

پروفایل پسرانه شیک مدرن غمگین دپ.:

تو همانی که سال ها بعد در اوج گیر و دار 40 سالگی ،
از خستگی چشمانم‌ را روی هم میگذارم و به تو فکر میکنم!
و حتی بعد از گذشت 20 سال هنوز هم امید دارم
به اینکه روزی میتوانم تو را داشته باشم و
با همان اُمید به خواب میروم ..!

مشابه: