جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ موزیک ویدئو عاشقانه لاولی:

میدونی بهت نیاز دارم ؟!
به چشمات ، به دستات ، به صدات ،
به وجود قشنگت تو زندگیم محتاجم
آدمای زیادی تو زندگیم اومدن و رفتن
اما من فقط بدون توعه که نمیتونم
نفس بکشم ، همیشه کنارم باش ♥️🙈

مشابه: