جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین آیه الکرسی..:):

چقدر حسین جنتی قشنگ حس و حال این
روزامو به تصویر میکشه :
بی‌‌حس شدگان را چه غم از خنجرِ بعدی؟!

مشابه: