جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین دپ مود حرف حق:

هرجای رابطه که حس کردی داری آسیب میبینی
رها کن، مهم نیست چقد انرژی و زمان گذاشتی،
ریشه‌ی بدبختی رو هر موقع قطع کنی خوشبختیه..

مشابه: