جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

استوری طبیعت‌ حس‌ خوب آرامش موزیک :

‏- دوتا نکته خیلی مهم برا زندگی بهتر
اولی پذیرش چیزایی که نمیشه تغییرش داد
دومی پذیرش ضعف که در نهایت قدرتمندت میکنن☕️🌊

مشابه: