جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

استوری نوشته غمگین دپ مود تنهایی:

مظلومانه‌ترین سکوت هم وقتیه که میدونی حق با توئه، ولی چون دوستش داری، سکوت میکنی.

مشابه: