جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته عاشقانه غمگین مود شکست:

اونجایی که تعجب میکنیم چی شد
که طرف عوض شد،
معمولا اینجوریه که طرف عوض نشده،
خودش شده،دیگه نتونسته خودش نباشه...

مشابه: