جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

ورژن آنپلاگد آهنگ حمید عسکری به نام قسمت

ورژن آنپلاگد آهنگ حمید عسکری به نام قسمت

متن موسیقی:

قسمت نمیشه انگار دست تورو بگیرم برای آخرین بار برای تو بمیرم
گریه نکن که اشکات برای من یه درده تحمل غم تو منو دیوونه کرده

مشابه: