جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ روزبه نعمت الهی به نام اگه به من بود

آهنگ روزبه نعمت الهی به نام اگه به من بود

متن موسیقی:

اگه به من بود توی دنیای تو پا نمیذاشتم اگه به من بود
اگه به من بود که قلبمو پیش کسی جا نمیذاشتم اگه به من بود
من دارم دیوونه میشم تو این دیوونه خونه
این دیگه عشق نیست مثل جنونه
اگه به من بود توی دنیای تو پا نمیذاشتم اگه به من بود
اگه به من بود که قلبمو پیش کسی جا نمیذاشتم اگه به من بود

مشابه: