جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ ناصر پورکرم به نام خدا به همرات

آهنگ ناصر پورکرم به نام خدا به همرات

متن موسیقی:

میون دردم چقد دلتنگم
کجایی من بیام دورت بگردم
از یادت رفتم دلم آروم نیست
برم به کی بگم همه کسم نیست
آسمون ابره از حال و روزم
چقد بشینم و به پات بسوم
به عشقت یارم شبا بیدارم
تموم زندگیم رفت از کنارم
برو خدا به همرات

مشابه: