جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ سهراب پاکزاد به نام عادت

آهنگ سهراب پاکزاد به نام عادت

متن موسیقی:

میشه یکم ساده بگردی رو این چیزا حساسم
شما کارتون معلومه درسته خاکی و خون گرمی
تو مث خودم میمونی با هرکی نمیگردی
عادتت میدم بی من جایی نری همش بهونمو بگیری
عادتت میدم بهم بگی نفس روزی یه بار همو ببینیم
عادتت میدم بی من جایی نری همش بهونمو بگیری
عادتت میدم بهم بگی نفس روزی یه بار همو ببینیم

مشابه: