جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ رضام و امیر خانی به نام عشق یکطرفه

آهنگ رضام و امیر خانی به نام عشق یکطرفه

متن موسیقی:

من تنگتع دارین پتی چمان وانین
توا نی دنیا ای گل گوتع من مانین
ترجمه :
(من هنوزم دارم واسه چشمات میخونم
تویی دنیای من ای گل باهات میمونم)
آی گل نازم شریک احساسم
شکوندی دلم اما رفیقمی بازم
ای عشق یکطرفه با دلم تا کن یه دفعه
ابریه چشمای من اخه بارون بی طرفه
اون چشمات واسه دلم یه رفیق بی کلکه
عاشقی یکطرفت پچه نا باور نه بیت
ای دل تنها مانتگع پچه ترا باور نبیت
تا که دل عاشقی کورت
یک دیگه تی دلا بورت
ترجمه:
(عاشقی یطرفه بود چرا باورم نمیشه
ای دل تنها موندیو چرا باورت نمیشه
تاکه دل عاشقی کرد
یکی دیگه دلتو برد)
تمومه شهررو بارون زده میگن
واسه یه عاشق بارون بده
الان تورو چجوری یادم بره
عاشقی یکطرفت پچه نا باور نه بیت
ای دل تنها مانتگع پچه ترا باور نبیت
تا که دل عاشقی کورت
یک دیگه تی دلا بورت
ترجمه:
(عاشقی یطرفه بود چرا باورم نمیشه
ای دل تنها موندیو چرا باورت نمیشه
تاکه دل عاشقی کرد
یکی دیگه دلتو برد)

مشابه: