جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

ورژن گیتار آهنگ میثم ابراهیمی به نام گردنبند

ورژن گیتار آهنگ میثم ابراهیمی به نام گردنبند

متن موسیقی:

جون دلم فقط با دست تو وا میشه گرم
منو از نقطه تاریک دلم بیرون بکش چشم خوشگلم
جون دلم بشو یه امشبو مهمون دلم
راه بیا یه بار با قانون دلم جون دلم

مشابه: