جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ عرفان پروری به نام ملکه دوست داشتنی

آهنگ عرفان پروری به نام ملکه دوست داشتنی

متن موسیقی:

ای وای چه کاری دادی باز دستم
من که پای دلبریات هستم
گیر داده به قلبم چشات نیست رو دست خوشگلیات
من به قربون نگات
آرامش قلب منی
ملکه دوست داشتنی
تا تهش میام باهات عشقم
تو با یه نگا میتونی دستمو بخونی از همه سری تو عشقم
از دلم میدونی فکرمو میخونی خوب دل میبری تو عشقم
عشق تو طلاس اینا کار خداست عشقم
تو با یه نگا میتونی دستمو بخونی از همه سری تو عشقم
از دلم میدونی فکرمو میخونی خوب دل میبری تو عشقم
عشق تو طلاس فدا ناز و ادات عشقم
به خیالم اومدم تورو عاشق کنم
یکاری کردی که موندم تو کار دلم
اره دوتا چشات کارشونو بلدن
مگه دست منه مهره مار داره چشات
یکاری میکنی از دست کسی بر نمیاد
آره دوست دارم تو رو خیلی زیاد
تو با یه نگا میتونی دستمو بخونی از همه سری تو عشقم
از دلم میدونی فکرمو میخونی خوب دل میبری تو عشقم
عشق تو طلاس اینا کار خداست عشقم
تو با یه نگا میتونی دستمو بخونی از همه سری تو عشقم
از دلم میدونی فکرمو میخونی خوب دل میبری تو عشقم
عشق تو طلاس فدا ناز و ادات عشقم

مشابه: