جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترانه گنگ تنهایی غمگین

پروفایل دخترانه گنگ تنهایی غمگین:

یه زمین خوردنایی هم هست اونی که زمین میخوره
تویی اما اونی که بلند میشه یه آدم دیگس.