جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترونه با حجاب خوشگل شیک

پروفایل دخترونه با حجاب خوشگل شیک:

‌ ‹🤍🌱 ›‌
براى خودت زندگى كن
بپوش ؛ برقص
بگو ؛ بخند
هر طور كه دلت مى خواهد
براى خودت بهترين باش
يادت باشد تو تنها كسى هستى كه ميتوانى حال دلت را زيرو رو كنى، در هر موقعيتى دركش كنى و برايش مهربانترين باشى
پس با خودت رفيق باش
خودت را هميشه دوست داشته باش...

مشابه: