جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترونه نقاشی قلم مو خوشگل

پروفایل دخترونه نقاشی قلم مو خوشگل:

🌱
بعضی وقت‌ها برای داشتنِ بعضی چیزها،
برایِ ماندن در قلبِ بعضی از آدم‌ها اصرار نکن!
هیچ‌وقت نگذار پایت از جایی که تو را در زندگی اش نمی‌خواهد سست شود!..
قانع نشو که قلبت اسیر چیزی شود که دلت نمی‌خواهد
زمانی که حس می‌کنی اضافه‌ای برو،
اگر قدرِ خوبی‌هایت را نمی‌داند برو
برو
و برو که بعدا پشیمان نشوی..
کسی اگر تو را بخواهد به التماس، راضی به بودنت  می‌شود
برو و نمان برای کسی که تو را نمی‌خواهد…

مشابه: