جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه دپ غمگین مود تنهایی

پروفایل پسرانه دپ غمگین مود تنهایی:

We can't force people to choose us.
ما نمی‌تونیم آدما رو مجبور کنیم که ما رو انتخاب کنن.