جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
عکس نوشته حرف حق غمگین دپ مود تنهایی

عکس نوشته حرف حق غمگین دپ مود تنهایی:

پابلو نرودا درمورد اهمیت عشق اینجوری گفته:
اما اگر هیچ چیز نتواند مارا از مرگ برهاند، لاقل عشق از زندگی نجاتمان خواهد داد، و چقدر قشنگ گفته.

مشابه: