جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل عاشقانه لاو دونفره مود

پروفایل عاشقانه لاو دونفره مود :

اسکار غم انگیزترین در عین حال زیباترین دیالوگ قرن هم میتونه برسه به ژاک دمی برای فیلم لولا :
«من هیچی از زندگی نمی‌خواستم، تا اینکه دوباره دیدمت...»