جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل پسرانه مود غمگین لش جدید

پروفایل پسرانه مود غمگین لش جدید:

‏‌اینایی که تو اوج خنده هاشون
یهو ساکت میشن
و ‏میرن تو فکر، اینا دیگه
هیچوقت خوب نمیشن،هیچوقت.