جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

متن کوتاه در مورد آرامش / بیو های آرامش زندگی و..

352 پست
متن های کوتاه در مورد آرامش و آرامش بخش از بزرگترین سایت متن کوتاه جهان / متن های کوتاه آرامش مناسب بیو و وضعیت و استوری و .. در تلگرام روبیکا شاد اینستاگرام و ...
خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی ست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم️
1.6
#بهترین ها #زندگی #آرامش
مشابه ها
بعد از سرمای سوزناک زمستون، فصل شکوفه دادن درختا و باز شدن گل ها میرسه...!
پس تسلیم نشو ! سختی هارو تحمل کن و بعد ببین چه چیز قشنگی در انتظار موفق شدنت بوده !
🌸🌱️
5.0
#موفقیت #بهترین ها #انگیزشی #زندگی #آرامش
★彡 مثل ساحل آرام باش تا دیـگران مثل دریـا، بے قرارت باشند 彡★️
4.9
#مهربانی #آرامش
م‍‌ث‍‌ل‍‌ن س‍‌رط‍‌ان #ب‍‌گ‍‌ی‍‌رم‍ .
ب‍‌ی‍‌ای #ب‍‌ی‍‌م‍‌ارس‍‌ت‍‌ان ب‍‌گ‍‌ن دی‍‌ر اوم‍‌دی م‍‌رده‍ !
5.0
#غمگین #آرامش
خُـــدایـا تـ‌و پَـــــنـ‌اهِ مَـنـی وَقـتـی راهـهـ‌ا بـ‌ا هَــ‌مِـه یِ وُسـعَـ‌تِـشـ‌ان تَـــنگ مـی شَـوَنـد️
4.8
𝑮𝒐𝒅 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒚 𝒓𝒆𝒇𝒖𝒈𝒆 𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒐𝒂𝒅𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒆 𝒕𝒊𝒈𝒉𝒕
#مذهبی #انگلیسی #خدا #آرامش
آدم یکی رو نمیخواد فقط بخاطر اینکه باهاش چهارتا عکس دو نفره بندازه و بره بیرون ‌دور  دور و چهار تا عزیزم و عشقم بشنوه که...
آدم یکیو میخواد که وقتی خودتم حوصله ی خودتو نداری اون بفهمتت؛ وقتی نیستی و حوصله ی بقیه رو نداری ازت دفاع کنه!
جوری که حس کنی از خودت بیشتر دوستت داره همینقدر عمیق…(؛


5.0
#عاشقانه #بهترین ها #حقیقت #آرامش #بامعرفت

🌹✨بعضی از آدم ها ساخته شدن واسه اینکه از کیلومتر ها بهت آرامش بدن♥️😍💯

4.6
#دخترانه #آرامش
*⎾🚎🌿⏌

؛“ mon abri ”به زبان فرانسه یعنی پناه
گاه من . . !
کسی ڬ تویِ حال بد و شرایط سخت
بهش پناه می‌بری و غیر ممکنه آروم نشی ؛
و حالتو خوب نکنه ( : کسی کنارش حس
امنیت و آرامش داری
کسی ڬ می‌تونی روش حساب کنی و
می‌دونی که مراقبته !
کسی ڬ وقتی توی درد سر میوفتی برای کمک اولین نفر اسمش میاد توی ذهنت !(:🌿'✉️️
5.0
#عاشقانه #خاطره #آرامش #بامعرفت
ب‍‌ه خ‍‌ودت ب‍‌رس،
ه‍‌ی‍‌چ ک‍‌س ت‍‌و ای‍‌ن دن‍‌ی‍‌ا ت‍‌و رو ب‍‌ه ان‍‌دازه‌ی خ‍‌ودت دوس‍‌ت ن‍‌داره.
ت‍‌و ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ک‍‌س‍‌ی ه‍‌س‍‌ت‍‌ی ك‍‌ه ب‍‌ه خ‍‌ودت دروغ ن‍‌م‍‌ی‍‌گ‍‌ی.
به خودت خیانت نمی‌کنی.
خ‍‌ودت رو ه‍‌ی‍‌چ‌ وقت ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ن‍‌م‍‌ی‌ ذاری.
"ت‍‌و" ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ک‍‌س‍‌ی ه‍‌س‍‌ت‍‌ی ك‍‌ه دل خ‍‌ودت رو ن‍‌م‍‌ی‌ش‍‌ک‍‌ن‍‌ی.️
5.0
#موفقیت #آرامش
آرامش یعنی :داشتن من والا انگار ژلوفنم🦄🍃️
4.3
#شاخ #آرامش