بیو

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡

#ادبی
27.4K 939.5Kفونت

سوختنـــم را دیدے و خندیـــــــــدے خنـــده ات را دیـدم و سوختــــــم خنده هـایم را خواهـــــے دید 🤘🏻 دیــــدار ما بہ وقت سوختنــــــت.....✌️ 🚬

#ادبی #نامردی
6.1K 269.5Kفونت ʜᴏssᴇɪɴ

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!

#لاتی #مغرور

Wʜᴇʀᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ ғᴀʟʟ﹐ I ᴡɪʟʟ ʜᴇʟᴘ ʏᴏᴜ ɢᴇᴛ ᴜᴘ﹐ ᴀɴʏᴡʜᴇʀᴇ ᴇxᴄᴇᴘᴛ ᴍʏ ᴇʏᴇs﹗

2.7K 90.0Kفونت

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪

#پسرانه #لاتی #بامعرفت
41.6K 941.0Kفونت پارمیس حق دوست

سُکوت اَز ما اِحساسِ زِرَنگی اَز شُما😎

26.2K 975.6Kفونت جیمین

ادم ترسو و ادم حسود
وقتی نتونن بهت ضربه بزنن
بهت تهمت می زنن:)♡

 

19.9K 655.1Kفونت

ما که خار بودیم👊 گل به فدایش🌸 بچه ندار پایین بودیم👊دارا به فدایش✌️

#ادبی #لاتی #نامردی
6.1K 285.8Kفونت A.h.m

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر… شخصیت من چیزیه که من هستم… اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

#انتقام #مغرور
27.7K 1.15Mفونت

چآيی کِ سَرد میْشه یآ میریزَنِش دور یآ عَوَضِش میکُنَن حالآ تُو فکْ کُن وَقتي سَردي خيلي جَذابي 😂😒

17.5K 683.4Kفونت Nihan🌼

من شکست نخوردم. فقط 10000 راه پیدا کردم که کارساز نبود

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work

776 19.2Kفونت

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))

#لاتی
1.2K 62.2Kفونت Tina


تنهایی هیچکس رو باور نکن  این ملت عشقشونم از هم قایم میکنن تا راحت تر هرزگی کنن...

#لاشی #نامردی
414 44.4Kفونت

میروم شاید کمی حالت شما بهتر شود 🚶‍♀️💌

می گذارم با خاطراتت روزگارم سر شود 🖤💔

#ادبی #خاطره #عشق یک طرفه
578 63.5Kفونت Rasta

عشق ماله جوجهاست یه گرگ همیشه تنهاست

#مغرور #لاتی
13.9K 579.7Kفونت الناز

تو را هر لحظه به خاطر می‌آورم بی هیچ بهانه‌ای ... شاید دوست داشتن همین باشد !

#ادبی #دوستت دارم
508 64.2Kفونت ♡Sara♡

😶یِ سِرئ ادما هَستَن کع میفَهمَن نَفَهمَن اما نمیفَهمَن کع میفَهمَن نفهمن!😑

23.9K 1.06Mفونت Ñāřğəß

اَگع رو اعصـاب مَ راع بِریع 🚶روعــہ جِنــازَط پیــادع رَوےمیڪنَـم👊✌☺

#انتقام #لاتی
64.0K 2.56Mفونت #شــاخ#خَـفَن★×★

تهمت نالایقی بر ما زدی 
رفتی... قبول...
در پی لایق برو؛ ماهم تماشایش کنیم

#نامردی
344 38.7Kفونت

برنگشت، یا راهو فراموش کرد یا منو :(

#عشق یک طرفه #دلتنگی

Did not come Or forget the way Or me

542 54.3Kفونت

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند… 😮

2.3K 126.5Kفونت

دریا هم تا غرقش نشی پست نمیزنه

#دریا
594 33.1Kفونت Saba

کتاب بیشعوریو که خوندم انداختمش دور 

دیدم چقد به آدمای دورم توهین شد ...

#لاتی
615 42.4Kفونت

رسم آدم های دنیا... شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت ...☝️☝️🤟😑

#دریا
5.2K 229.3Kفونت .Mr.mehran.

امروزه دخل و خرج جوری شده که اگه خرج نکنی دخلت آمده⛔️🕸️🕷️

1.2K 30.5Kفونت

قَُِلَِ اَِعَِوَِذَِ بَِه رَِب نَِاَِسَِ آَِدمَِ بَِاَِشَِیَِ اَِزَِ دَِوَِرَِ پَِیَِدَِاَِسَِـ😹🌪🌿

#لاتی
3.0K 107.0Kفونت