جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کره ایی / بهترین متن کره ایی [پیشنهادی]

404 پست
متن های کره ایی گلچین , تعداد 404 متن کره ایی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های کره ایی / بهترین متن کره ایی [پیشنهادی]
چینی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
♡ ♡ 신뢰, 사랑하고 이동하십시오ـ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆️
5.0
8193
مناسبتی چینی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
曼额美容咂摸口试他们不饿哦你的发热打。。。💀🔗🩸

‏من امروزمو کشتم, به امید فردا...💀🔗🩸️
5.0
6679
شاخ چینی
مشابه ها

تو میتونی فقط تو جایی که من نباشم خودتو بهترین جا بزنی..

4.9
3247

내가 아닌 최고의 장소에 자신을 둘 수 있습니다

شاخ مغرور چینی
결국 네 주변의 같은 사람들이 널 외면할거야🐈🦋
آخرشم دورت میزنن همین آدمای دورت🗿🩸️
5.0
7853
شاخ چینی
بزرگ‌شدن‌در‌فضای‌کثیفی‌ب‌نام‌مجازی🐷🩸
妓女有钱变成处女,处女没钱变成妓☠️🐈,真
找职业球,你不能跟着别人的屁股涨。⁶⁶⁶⸸🐈💕 . .
是灾难。⛓️
我们给不想逃跑的人插上翅膀☠️💔


🕸🛹⁶⁶⁶✟⁹⁹⁹🛹🕸️
5.0
6932
دخترانه چینی دختر لاشی
- 欢迎来到我的黑色世我的色界💀!
🩸🛹我 黒猫が大好の子🕷🕸
تنها چیزی که برای رفتنش ناراحت میشم"اینترنته"☠....
999"666我的色.来到我的:
وایب خوب فقط مادرت🕸️💀:
5.0
12500
شاخ تیکه دار چینی حقیقت
당신의 어머니는 나에게 좋은 분위기를 제공합니다☠️
🕷✞⁶⁶⁰✞🕷
لمس تارهای مرگ گیتار با انگشتان خونی🩸🕷🕸
삶에 의해 촉발되었습니다🤡🃏🩸
5.0
19781
شاخ بهترین ها چینی بی تفاوت سکوت
如果你愿意,我会在你的脑海中醒来,我做了什么,但我很抱歉
میدونی فرق منو کیتی چیه اون پشت لبخندش ترسناکه من پشت عصبانیتم لبخند:
我不记得确切的日期,但现在
چشمای خونی کیتی:)) ⚰💕🕸️
5.0
5052
غمگین دخترانه چینی
내가 한 가지아쉬운 점은 코코아 우유가 떨어졌다는것
چیزی ک بخاطرش ناراحت مشم تموم شدن شیرکاکائومه🦋🩸️
5.0
6908
شاخ غمگین سیگار چینی

زندگی زیباست اما فراموش نکن که تو این زندگی را زیبا کردی

5.0
5504

인생은 아름답지만 당신이 이 삶을 아름답게 만들었다는 것을 잊지 마세요.🌹

عاشقانه مهربانی چینی زندگی همسر
그들이 말한 사람은 아무도 없었습니다.💀🦖
هیچکس اون ادمی که میگفت نبود💀🦖️
5.0
11084
شاخ چینیدرد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

5.0
8304

고통은 사람들을 변화시키고, 자신감을 줄이며, 더 많이 생각하고, 더 많은 사람들을 삶에서 제거합니다.

غمگین تیکه دار نامردی لاشی چینی

تنهایی یعنی:
آنلاین باشی همه فکر کنن خیلی مخاطب داری
اما خودت از تنهایی ندونی چیکار کنی ..!:) ️
5.0
8901
외로움이란 당신이 온라인에 있다면, 모두가 당신이 청중이 많다고 생각할 것입니다. 하지만 당신은 외로움에 어쩔줄 몰라요..!:)
غمگین تنهایی چینی
‌택시와 함께 신🐾🔪
처럼 느끼는 아이들🕷🕸
与 Cab 一起感觉像上帝
تو‌مثل‌کیتی‌میمونی‌همونجور‌گآٓد🎀💗
5.0
3385
شاخ دخترانه چینی کارما شب
دلم لا موها فرفریت گیر کرده 🦖💗
월배 아산💀🎀
아시아나 시카고
‌나는 사탄주의를 사랑한다필요해
내 안에 존재한다³
恶魔万岁⁶⁶⁶⸸🜐 :
5.0
3925
غمگین جدایی چینی بی تفاوت