جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تلاش / بهترین متن تلاش [پیشنهادی]

399 پست
متن های تلاش گلچین , تعداد 399 متن تلاش به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تلاش / بهترین متن تلاش [پیشنهادی]
موفقیت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️️
5.0
1983
Never give up on something you really want. it's difficult to wait but it"s more difficult to regret .
انگلیسی موفقیت انگیزشی

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

5.0
3585

🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ.. 

انگلیسی موفقیت انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

من به هرچي ك بخوام میرسم . . ❥⇡↯『』⇡↯❥

5.0
4299

𖤐⃟•○━━ ᴵ ᴳᵉᵗ ᵂʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ᶤ ʷᵃᶰᵗ ━── ⇆

انگلیسی موفقیت
•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 ️
5.0
4393
•Look for a reason to fly, even when you have a thousand reasons to crash♡
انگلیسی موفقیت انگیزشی
مشابه ها

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))

5.0
5670

☆ ⃟۞𝑇𝒉𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠, 𝑖𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠.✰

موفقیت انگلیسی انتقام انگیزشی

❲یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!•💛🎧• ❳

4.9
1275

ᵀʰᵉʳᵉ ⁱˢ ᵃ ᵗⁱᵐᵉ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵒˢᵉ ʷʰᵒ ʰᵃᵛᵉ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˢᵗ ᵖᵃˢᵗ, ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵉⁿᵈ, ᵇᵘⁱˡᵈ ᵗʰᵉ ᵇᵉˢᵗ ᶠᵘᵗᵘʳᵉ!•🎧💛•

انگلیسی موفقیت انگیزشی
هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند.️
5.0
1959
🇫🇷 Ne perds jamais espoir.
Lorsque le soleil se couche,
les étoiles apparaissent.
انگلیسی موفقیت انگیزشی فرانسوی

┏━━━━━━••🌻••━━━━━━┓
درتیره‌ترین‌حالت‌دنیاآن‌شاپرکِ‌اُمیدماییم
┗━━━━━━••🦋••━━━━━━┛

4.9
1257
موفقیت انگیزشی
هیچ موقع شکست نمیخورم،
یا پیروز میشم یا یاد میگیرم✌️🙂️
5.0
7466
Hiç bir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim
موفقیت انگیزشی ترکی
اونایی که تنهایی پرواز میکنن قوی ترین بال هارو دارن .️
4.9
1007
Those who fly solo have the strongest wings .
انگلیسی موفقیت مغرور

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

5.0
3899

🍀✨ 𝕋𝕒𝕦𝕓 𝕨𝕖𝕟 𝕕𝕦 𝕘𝕦𝕥𝕖 𝕎ü 𝕦𝕟𝕤𝕔𝕙𝕖 𝕤𝕒𝕘𝕤𝕥•-•🌈🐬

موفقیت بهترین ها

اگر چه دور و دیر اما،
روزی در میانِ آرزوهایم جوانه خواهم زد...!

4.8
453
موفقیت انگیزشی
زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱️
4.9
903
Falling down is an accident.
Staying down is a choice.
انگلیسی موفقیت انگیزشی

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز...!

 

5.0
3286

ᵞᴼᵁ ᴹᴬᵞ ᴳᴱᵀ ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ᴿᴱᴬᴸᴵᵀᵞ, ᴮᵁᵀ ᴺᴱᵛᴱᴿ ᴼᶠ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ!

انگلیسی موفقیت خسته

آرزوهایم را ... به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند

5.0
2172
مذهبی موفقیت خدا

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-

4.9
391
موفقیت زندگی

قوی بودن یک انتخابه ولی قوی موندن اجباریه :)

4.9
1216

Güçlü olmak bir seçimdir, ancak güçlü kalmak zorunludur.

موفقیت
برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻️
5.0
3665
I don't care what other people think of me, I enjoy my life with my own rules.
انگلیسی موفقیت انگیزشی