جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته حرف حق شایع شاخ گنگ:

همونجایی که نوید محمد زاده میگف: دلم پَر میکشه واسه یه لحظه دیدنش، دقیقا همونجا خیلیامون گیر کردیم!

مشابه: