جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ موزیک ویدئو عاشقانه لاولی:

بفرست برای دلبرت ❤️🖇️

‌وقتی میپرسی چرا از بین میلیون ها نفر
عاشق تو شده ام ‌
دوست دارم فریاد بزنم رو به ‌همان میلیون ها
نفر و به همه بگویم‌
من دلم را به موهای خرمایی اش باخته ام
‌به چشمهایش
‌به آن ابروهای کشیده اش
‌به چال روی گونه اش ‌به خنده هایش
که قند در دلم آب میکند..

مشابه: