جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

موفقیت : چند توصیه برای زندگی موفق تر:

توصیه هایی که نیاز داشتم وقتی ۲۰ سالم بود، یکی میزد پشت کمرم و بهم میگفت. قطعا قوی تر از الان بودم.
حالا میزنم پشت کمرتون و بهتون میگم. شماهم بزنید پشت کمر آدمهای اطرافتون، بهشون بگید. این چرخه ی توصیه های مثبت رو بگردونید توی دنیاهای همدیگه. ❤

مشابه: