جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

حالــا بــاز بگیــد مردمــ ایرانــ افسردنــ😂💔🤦🏻‍♀️#کپشن:

واااایییی ی بار اینجوری کردیم با ۴۰۵ سیستم دار
همین آهنگ گذاشتیم هرکس رد میشد نگامون میکرد
تو چراغ قرمز افسر اومد چون هیچکس تو ماشین گواهینامه نداشت پا گذاشتیم رو گاز الفراررررر نمی‌دونید چقد حال داد که ⛓️👋🏻😂

مشابه: