جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ استوری لاو طوری سریال ترکی‌ خواهر و برادارن.:

میگفت؛ وقتی یک لباسی رو پشت ویترین میبینی ولی پرو نمیکنی، همش ذهنت درگیرشه!
اما وقت تن میزنی میبینی بهت نمیاد یا اندازت نیست، ازش دل میکنی و رد میشی.
عاشق شدن هم مشابه همین میمونه، گاهی فقط دل به کسی میبندیم که مناسب ما نیست! ولی اینو گاهی خیلی دیر متوجه میشیم...

مشابه: