جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

استوری آهنگ غمگین مودد بون تنهایی:

مجتبی شکوری میگه :
" عیبی نداره اگه حالت خوش نیست "
بعضی دردها و رنجهارو نمیشه حل کرد ،
باید به دوش کشید ، باید تحمل کرد ..

مشابه: