جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

استوری آهنگ حامیم رز سفید مود غمگین:

از یه جایی به بعد دیگه فقط دستتو
میذاری زیر چونت و میگی، ولش کن!
بلاخره یه چیزی میشه‌.

مشابه: