جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته حرف حق رضا وکیلی..:):

ولی اونجایی که بغض می‌کنیم و نمی‌تونیم بفهمیم به خاطر کدوم‌ یکی از هزارتا غممون پریشونیم،
خیلی گناه داریم…

مشابه: