جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

ویدیو گردشگری/یکی از عجیب ترین معابد تایلند!:

یکی از عجیب ترین معابد تایلند، وات سامفران نام دارد و در ۴۰ کیلومتری بانکوک واقع شده. معبدی صورتی رنگ که اژدهایی غول پیکر به دور آن پیچیده است!

مشابه: