جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

نَفـهمیدی نفسم بِ نَفَسـت بَنده؟!:

آدم مگ نفسشو یادش میره دیوونه؟!
یادته
ی روز میگفتن این دوتا بلاخره ب هم میرسن!
خیلی همو دوس دارن..
من ک
حتی دورو برایمون هم ی درصد احتمال نمیدادن تهش این باشه..
الان ک شنیدن میگن ن بابا
این دوتا ک جونشونو هم واسه هم میدادن..
چی کم داشتم من؟!
برگرد دیگ

مشابه: