جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

استوری کلیپ اینجوری‌ نکن با من غمگین شب!:

شدیدا احساس میکنم که دارم از پرتگاه میفتم
پایین و به زور با دستام یه جا رو گرفتم که نیفتم
زندگی هم بالاسرم ایستاده و داره پاهاشو روی
دستام فشار میده.

مشابه: