جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ بابک جهانبخش به نام منو نگاه کن

آهنگ بابک جهانبخش به نام منو نگاه کن

متن موسیقی:

خواستن چشمات به هر بهونه خود جنونه کاریش ندارم چیزی نمیگم خودش میدونه
خودش میدونه دل دیوونه بذار بمونه به پای اون که همش میگرده پی بهونه
واسه گذشتن واسه شکستن واسه نبودن کنار اون که همش میترسه از حرف رفتن
اون که نمیخواد باهات بجنگه واسه غرورش دل شکستش دل گرفتش دل صبورش
دل دل چشمام برای گریه من و نگات هوای گریه
بگو چی میشه آخر قصه با تو میمونم یا غم و غصه
چشماتو وا کن منو نگاه کن حالم خرابه برام دعا کن
خبر نداری از حال و روزم مهمون قلبت یکی دو روزم
مثل قدیما منو صدا کن حالم خرابه برام دعا کن
خبر نداری از حال و روزم مهمون قلبت یکی دو روزم
آروم آروم رد شدی از من من و احساسم از یادت رفتن
هر کاری کردی تو بازم عزیزی تو هر کاری کردم که بهم نریزی تو
چشماتو وا کن منو نگاه کن حالم خرابه برام دعا کن
خبر نداری از حال و روزم مهمون قلبت یکی دو روزم
مثل قدیما منو صدا کن حالم خرابه برام دعا کن
خبر نداری از حال و روزم مهمون قلبت یکی دو روزم

مشابه: