جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

دانلود آهنگ ماهد به نام وابستگی

دانلود آهنگ ماهد به نام وابستگی

متن موسیقی:

من و از عشق ترسوندی
نزاشتی تو دلت جاشم
از عشقم مطمعن بودم
نخواستی با تو معناشم
یه عکس روی دیوارو
بغل میگیرم آهسته
تن سردت و میپوشم منه دیوونه خسته
چطور میشه که برگردی
چطور میشه که عاشق شی
فقط کاشکی یه بار میشد
تو با قلبم موافق شی
صدای خنده هات انگار
تو گوش خونه پیچیده
هنوزم عطر آغوشت
به این دلمرده جون میده
بهت وابستگی دارن
تموم لحظه ها انگار
ساعت از روزی که رفتی
هنوزم خوابه رو دیوار
چطور میشه که برگردی
چطور میشه که عاشق شی
فقط کاشکی یه بار میشد
تو با قلبم موافق شی

مشابه: