جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ علیها : فقط سواله برام اون شباشو چطور میگذرونه🙂💜✨

آهنگ علیها : فقط سواله برام اون شباشو چطور میگذرونه🙂💜✨

متن موسیقی:

همه میگن به فکرش نباش بیخودی میکردی اینهمه تلاش
اون دیگه رفته برنمیگره اینجوری بهتره براش
میدونی اخه من کم دیدمت تویه مغزمه تصویر خندیدنت
عیبی نداره برو بخشیدمت کاش از اون اول نمیدیدمت
دیگه تمومه فقط سواله برام اون شباشو چطور میگذرونه
کاشکی خوب باشه حالش از حال منم چیزی ندونه دیگه تمومه

♪♫♪♫♪ Reyhanh♪♫♪♫♪

دیگه به تو نمیرسه دستام ما پیش همیم ولی تو یه عکسا
درسته دور شده یکی از ما ولی هنوزم حواسم به تو هستا
واست دارم این ارزو رو که ببینی همیشه حال خوبو
من اینجا توام یه جای دورو ببین رسوندی به کجا کارمونو
دیگه تمومه فقط سواله برام اون شباشو چطور میگذرونه
کاشکی خوب باشه حالش از حال منم چیزی ندونه دیگه تمومه

مشابه: