جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ کسری زاهدی به نام بهترین اشتباه

آهنگ کسری زاهدی به نام بهترین اشتباه

متن موسیقی:

من دیوونه واسم عجیبه دلمو دادم به یه غریبه
که میدونم نمیمونه برام ...
اونی عشقش سهم دلم نیست میدونم اما دست خودم نیست
میدونم نمیمونه برام ...
میدونم و رویا میسازم یه خونه رو دریا میسازم
که سقفمون آسمون باشه خودش بشه بال پروازم
میدونم و رویا میسازم یه خونه رو دریا میسازم
که سقفمون آسمون باشه خودش بشه بال پروازم
کم گذاشتی برام گرفتی ماهو از شبم
افتادم از چشات نیوفتاد اسمت از لبم
این بارونا هم نشست عطرتو از رو پیرهنم
هنوز انتخاب قلبمی بهترین اشتباه من
دوباره دستمو تو بگیر گناهش به پای من
میدونم و رویا میسازم یه خونه رو دریا میسازم
که سقفمون آسمون باشه خودش بشه بال پروازم
میدونم و رویا میسازم یه خونه رو دریا میسازم
که سقفمون آسمون باشه خودش بشه بال پروازم

مشابه: