جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

اون روزا رفت:)! از آرتا وانتونز

اون روزا رفت:)! از آرتا وانتونز

متن موسیقی:

خوشگله گوشش بدید:)))))
این من بودم ک دیوونه ترشد با اینکه میشکونه قلبو همه کارات ولی از این خونه نرو..
از این خونه نرو.. ی جای سرد ..کوش اون روزا رفت بودن اون دور دورا ک خوب بود اون با من:))) بامن
:)))
دیگ ار

مشابه: