جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ ناصر زینعلی به نام گل من دیشب باز خواب تورو دیدم

آهنگ ناصر زینعلی به نام گل من دیشب باز خواب تورو دیدم

متن موسیقی:

گل من دیشب باز خواب تورو دیدم
تا رسیدم اونا از شاخه تورو چیدن
هرچی که صدات زدم صدامو نشنیدی
قربونت برم بیدار شو چرا خوابیدی
پاشو خوشگلم من از تنهایی میترسم
مث دیوونه ها تا پا نشی میرقصم
ببخش اگه دارن اشکام میریزن رو تو
پاشو حس کنم فقط بوتو ...
پریده رنگت چرا خاکی شده گلبرگت
افتاده برگای قشنگت دل من خیلی برات تنگه
دلت نگیره خودم دوباره پاکت میکنم
توی گلدون خونم دوباره خاکت میکنم
قول میدم بازم در بیاد برگات تو یکم صبر کن ...

مشابه: