جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ حمید هیراد به نام بی وفا جان

آهنگ حمید هیراد به نام بی وفا جان

متن موسیقی:

عاقبت از پیشم که رفتی من ماندم و بی خوابی و شب های مستی
بی وفا جان هرجا که هستی از ما نگو از ما نگو هرجا نشستی
خوب من قلب مرا آشفته کردی بهت گفتم بری تنها میشی باور نکردی
تو با قلبم چه کردی عجب دنیای سردی بری و بر نگردی آخ بری و برنگردی
من بی پر و بالم از این که نگارم ندیده مرا دیوانه چرا نمانده کنارم
من بی پر و بالم از این که نگارم  گرفته قرار این دل زار و نمانده کنارم

مشابه: