جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ مهدی احمدوند به نام عاشقتم

آهنگ مهدی احمدوند به نام عاشقتم

متن موسیقی:

آره عاشقتم ...
کاش میشد از همه دل بکنی با من باشی دل بدی دل نکنی
کاش بگی قلب من جای تو بود به من بگی دل بکن از همه زود
کاش بگی خیلی بی تاب منی به من بگی خیلی تو خواب منی
کاش بگی بود و نبود منی به من بگی عشقمی جون منی
دار و ندارمی مال منی تو قلبم و فکر و خیال منی
کاش بگی دار و ندار منی به من بگی عشقمی یار منی
جز تو به هیچکسی دل نمیدم به هیچکسی زود تو بگو دل نمیدم
دل ندی جز من به هیچکسی تو بمون فقط عاشق من یکی باش
آره عاشقتم عاشقتم عاشقتم ...
دار و ندارمی مال منی تو قلبم و فکر و خیال منی
کاش بگی دار و ندار منی به من بگی عشقمی یار منی

مشابه: