جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ مجید رضوی به نام قلبمی پس

آهنگ مجید رضوی به نام قلبمی پس

متن موسیقی:

اگه عشق تو منم قلبمی پس
دله رو بردی اصلا بد زدی رفت
اگه عاشقت نبودم چی
تو نباشی عمر من چند دقیقس
این قلبم برا تو فقط ...

مشابه: