جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

آهنگ میثم احمدپور به نام خیابان ها

آهنگ میثم احمدپور به نام خیابان ها

متن موسیقی:

رد می شود روزی کسی از این خیابان ها
هم پای تو وا می شود هم پای باران ها
این پیله کردن آخرش پروانه خواهد شد
روزی دلت تنگ من دیوانه خواهد شد
ببین نمانده کسی نمانده هم نفسی
مگر تو سر بزنی به داد من برسی
گل می کند روزی دلم از خنده های تو
پا می شوم از خواب هایم با صدای تو
چشمت شروع قلع و قمع بی کسی هایم
آغاز پایان دادن دلواپسی هایم
ببین نمانده کسی نمانده هم نفسی
مگر تو سر بزنی به داد من برسی

مشابه: