جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
پروفایل دخترونه گنگ دپ مشکی باحال

پروفایل دخترونه گنگ دپ مشکی باحال :

با همه پریدن و تیک زدن هیچ افتخاری نداره،
نه‌تنها‌نشون‌میدی‌خیلی‌دم‌دستی‌هستی
بلکه ثابت میکنه این جمله رو که میگن؛
"خر بی صاحب به همه سواری میده"

مشابه: